Bezpečnost elektronického obchodu

Přebráno ze zdroje http://si.vse.cz/archive/proceedings/1999/bezpecnost-elektronickeho-obchodu.pdf

Autoři: Petr Hanáček & Jan Staudek

IT bezpečností se rozumí proces dosažení a udržení důvěrnosti, integrity, dostupnosti, vedení evidence, autenticity, nepopiratelnosti a spolehlivosti informací a služeb, a to na přiměřené úrovni, tj. na takové úrovni, která splňuje předem stanovená kritéria.